KURUMSAL SORUMLULUK POLİTİKAMIZ

POLİTİKAMIZ


• AKOĞLU OTOMOTİV “önce insan” anlayışı ile hareket eden, çalışanlarına değer vermeyi, müşterilerine ve hissedarlarına değer yaratmayı her zaman en iyi hizmeti sağlamayı ilke edinmiş, sosyal sorumluluk faaliyetlerine odaklanmış bir yönetim anlayışını benimseyen, profesyonel bir firmadır.
• “Çalışanlarımız kuruluş ortaklarımızdır” sloganıyla insana yapılan yatırımın en değerli yatırım olduğunun bilincinde olarak, sahip olduğumuz insan kaynağının kalitesini ve gücünü artırmak ve bunu sürekli kılmak hedefimizdir.
• Tüm çalışanlarımızın; işini yürütmekte olduğu toplumsal alanlarda birey olarak toplum düzeni ve ahlakını bozacak davranışlarda bulunmaması için teşvik ve takip eder, davranış kurallarına uymayan personelle ilgili gerekli takipleri yaparak önlemleri alırız.
• İş ortamını bozacak her türlü dedikodu, laf taşıma, yalan haber yayma v.b. durumları engelleyip gerekli önlemleri almayı, firma bilgi gizliliği kapsamında yer alan her türlü bilgilendirmenin harici kurumlara iletilmesinin ve yayılmasının engellenmesi, gerekli farkındalıkları oluşturup, olası bilgi ve sızıntıya karşılık, gerekli tüm donanımsal tedbirleri sağlamaktayız.
• Çalışanlarımız arasında dil, din, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrım kesinlikle yapılmaz. Tüm çalışanların uyumlu bir biçimde çalışmalarını sağlarız.
• İş yerimizde şeffaflık ilkesi ışığında etik kurallara bağlı olarak tüm iş ilişkilerinde dürüstlükle çalışır; hediye kabul etmeyip, komisyon karşılığı iş yapılması ya da yolsuzluğun, rüşvetin, şantajın ve suiistimalin her türlüsünden uzak dururuz.
• Firma genelinde işin yapılması ve/veya yaptırılmasına teşvik etmek için verilecek her türlü hak edilmeyen unsurların kullanımının engellenmesi için gerekli tüm önlemlerin alınmasını taahhüt ederiz.
• İşveren olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, iş akdinin ifası için kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Şirket’in meşru menfaati gereği çalışanlarımızın kişisel verileri KVK Kanununa uygun olarak işlenmektedir.
• Sosyal Sorumluluk çerçevesinde belirtmiş olduğumuz ilkelerin çalışanlarımız ve iş birliği içinde olduğumuz kurum ve kuruluşlarda uygulanmasını sağlamak öncelikli hedefimizdir. Kurumsal Sosyal Sorumluluk politikamızın uygulanması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması, başta şirket üst yönetimi olmak üzere tüm AKOĞLU OTOMOTİV çalışanları sorumludur.

Genel Müdür
Pınar AKOĞLU